PUBLICATIONS

HOMENichibunken Japanese Studies Series

Nichibunken Japanese Studies Series

No. 52

Outline:

The Nichibunken Japanese Studies Series contains original research findings, compilations of important manuscripts, and other individual or team research coming out of the International Research Center for Japanese Studies. Authored by Nichibunken faculty members or associated team research project members, the series is published once or twice annually.

 Nichibunken Open Access


 Nichibunken OPAC (Catalog Search)

Prev.

No. 52

Next

Teikoku shihai to chōsen hyōshō: Chōsen shasin ehagaki to teiten nyūsensaku ni miru shokuminchi image no denpa

PARK Mijeoung    International Research Center for Japanese Studies, 2014.3.31.   <ISSN 1346-6585/ISBN978-4-901558-67-9>

Colophon (English)
PARK Mijeoung
Hajimeni
Mokuji
Hanrei
Joshō: Shokuminchi netsu to ehagaki jidai no tōrai
1 Shikaku baitai ni yoru shokuminchika no kōhyō: "Kankoku shashin chō" to kinen ehagaki no hakkō
2 Shokuminchi no kyōiku to gakushū: Tekisuto to shite no chōsen shashin ehagaki
3 Ehagaki kara kaiga he: Imēji no saitenyō
Dai 1 shō: Teiten to chōsen
1 Teiten no setsuritsu mokuteki to unei
2 Chōsen hyōshō no bunrui to tsūjiteki henka
3 Manazashi no henyō
Dai 2 shō: Budan tōjiki ni okeru chōsen hyōshō: "Karera no kuni" to shokuminchi ka
1 Karera no kuni
2 Taida na jōmin
3 Yūwaku suru kishō
4 Chōsen no rekishi
Dai 3 shō: Bunka seijiki ni okeru chōsen hyōshō: "Kyōdo to shite no chōsen" to nihon dōka
1 "Kyōdo" toshite no chōsen
2 Dōraku ni fukeru yanban
3 Roudou suru fujo
4 Chōsen no koufuku
Dai 4 shō: Sensou soudouin ki ni okeru chōsen hyōshō: "Warera no chōsen" to sensou suikou
1 Warera no chōsen
2 Jiritsu suru yurō kasoumin
3 Danketsu suru fujo
4 Chōsen no mirai
Shūshō: Image no tenyou: Shashin, ehagaki, kaiga, soshite "Sakuhin ehagaki" he
Owarini
Atogaki
Furoku
Mitorizu
Sakuhin risuto
Colophon (Japanese)