PUBLICATIONS

HOMETeam Research Reports

Team Research Reports

No.127

Outline:

Team Research Reports record the research findings of the Center's Team Research Projects. Team Research Projects are conducted by Nichibunken faculty members in conjunction with visiting faculty and associated researchers from other institutions.

 Nichibunken Open Access


 Nichibunken OPAC (Catalog Search)

Prev.

No.127

Next

Media Mix Mobilization

Edited by ŌTSUKA Eiji    Shibunkaku shuppan, 2017.9.30.   <ISBN: 978-4-7842-1897-4>

Foreword
ŌTSUKA Eiji
Contents
Media mikkusu ni yoru dōin : Sōdōin to Yōkai wotchi jihen
Marc STEINBERG (Translated by SAIKA Tadahiro)
Senjika no media mikkusu: Yokusan ikka to tonarigumi
ŌTSUKA Eiji
Ⅰ Senjika no media mikkusu
Tōhō supekutakuru eiga Son gokū ni miru senjishoku: Son gokū ga naze utai odori dashita noka
SHIN Gō
Nihon animēshon no mō hitotsu no genryū: 1920-40 nendai zenhan ni okeru kyōiku animēshon
SANO Akiko
'Mangateki imēji' no kakusan: 'Manga' to 'Kōkoku' no kaikō o megutte
SUZUKI Maki
Senjika no heiki mokei to kūsō heiki zukai: Sengo miritarī moderu no futatsu no kigen
MATSUI Hiroshi
Senkyo shukusei undō ni okeru shikaku media: Kenri kara gimu e no sendō senryaku
MUROI Kōsei
Ⅱ 'Sōsaku suru taishū' to dōin no riterashī
Dōin sareru eiga kankyaku no riterashī: Senzen / senjika ni okeru eiga o 'yomu bunka' 'kaku bunka'
KONDŌ Kazuto
Senjika ni okeru amachua eiga bunka
ITAKURA Fumiaki
Ikutsuka no 'kodomo fudoki': Takarazuka, Daitōa Kitashirakawa
KIKUCHI Akira
Shōwa jūsan nen no kōtō jogakkō seifuku chōsa ni miru senjika to seifuku
SAGA Keiko
Jishin no ryōbun: 'Hashiura Tokio nikki' ni miru senjika no kōryū ken
TSURUMI Tarō
Ⅲ Dōin no shosō
Toransunashonaru na eigashi no kanōsei: Sōryokusen to jendā kihan
HORI Hikari
Kyōiku isutorieta no rekishi no egakikata: 1950-70 nendai ni okeru Mekishiko bunka māketto o chūshin ni
Álvaro David Hernández HERNÁNDEZ
Aru kaigun gishi no kōgaku gijutsu to sengo media: kamera, gentō, trerebi
UCHIDA Chikara
Feapurei to konton no hazama ni: Senryō ki no yakyū manga ni okeru senjika / sengo
YAMAMOTO Tadahiro
1960 nendai no ero / yakuza eiga būmu to sono haikei: puresu shīto kara saguru eiga gaisha no senden senryaku
KITAURA Hiroyuki
Horon: Reiyā ka suru rekishi
Puroguramingu ni yoru reiyā jissō kōsō to chūshō ka no kabe
FUJIOKA Hiroshi
Maeda Jun ni ataeta Murakami Haruki no eikyō: Maeda Jun ni miru sengo no shudai no keishō, aruiwa tōgō
ASANO Tatsuya
Manga ni okeru 'Ōkina monogatari' no fukken: Manga Nihon no rekishi o mondai ni suru riyū to jirei bunseki
SAI Muhi
Kenkyū nōto / shiryō
Iwabuchi Masayoshi bunken risuto
HIDANO Shigeru
Kikakuka' o meguru chi no seiji gaku: Miki Shigeru intabyū kaidai
KONDŌ Kazuto
Miki Shigeru intabyū
(Interviewed by MAKINO Mamoru)
Afterword
Contributors
Colophon