PUBLICATIONS

HOMEInternational Research Symposium Proceedings

International Research Symposium Proceedings

Outline:

International Research Symposium Proceedings record the presentations and discussions held at International Research Symposiums organized by the International Research Center for Japanese Studies.

 Nichibunken Open Access (View PDF)


 Nichibunken OPAC (Catalog Search)

Prev.

第44集

Next

Intellectual Exchange in Modern East Asia: Rethinking Key Concepts

Edited by SUZUKI Sadami / LIU Jianhui    International Research Center for Japanese Studies, 2013.11.29.   <ISSN: 0915-2822>

Intellectual Exchange in Modern East Asia: Rethinking Key Concepts
viewer PDF
Colophon (English)
viewer PDF
Mokuji
viewer PDF
Kōkai kōenkai
viewer PDF
Kichō hōkoku
viewer PDF
Higashi ajia kingendai no gainen henseishi kenkyū no genzai
SUZUKI Sadami
viewer PDF
Hōkoku
viewer PDF
“文明”与“社会”奠定的历史基调──略论晩清以降“新名词”的浮现对“中国历史”的重塑
章 清
viewer PDF
觀念史方法與中國研究
鄭 文惠
viewer PDF
Kankoku ni okeru gainenshi kenkyū no genjō to tenbō
許 洙
viewer PDF
Kindai kankokugo kōpasu ni arawareta shin gainen no yōsō to teichaku katei
李 漢燮
viewer PDF
Kokusai sinpojiumu
viewer PDF
Session 1
viewer PDF
Kankoku ni okeru "Minzoku" gainen no seiritsu
朴 贊勝
viewer PDF
Ajia ni oite political economy no honyakugo toshite tōjō shita shoyōgo no gengi to sono henka
李 憲昶
viewer PDF
潘光旦──一个优生学家的种族论述
吕 文浩
viewer PDF
Hyōshō to shiteno shūkyō: 1893 nen sigago bankoku shūkyō taikai to chūgoku
SUN Jiang
viewer PDF
试论宜兴亳村陈于泰的评价失真问题
夏维中 汪莉
viewer PDF
Session 2
viewer PDF
中國近代思想中的「迷信」
黃 克武
viewer PDF
從「新名詞」到「關鍵詞」──以「殖民地」為例的思考
潘 光哲
viewer PDF
《重訂解體新書》譯詞的改定與方法
張 哲嘉
viewer PDF
Shōchō to shiteno tennō: Meiji kenpō ka deno rongi
TAKII Kazuhiro
viewer PDF
Nihon ni okeru "Shinwa" gainen no sōsei
YOSHIDA Hiroko
viewer PDF
"Shakai" izen to "Shakai" igo: Meijiki nihon ni okeru "Shakai" gainen to shakaiteki sōzō no hensei
KIMURA Naoe
viewer PDF
Session 3
viewer PDF
Nihon ni okeru "Kagaku gijutsu" gainen no seiritsu
KANEKO Tsutomu
viewer PDF
"Ōraimono" toha nanika: Sono gainen keisei ni tsuiteno ichikōsatsu
Markus RÜTTERMANN
viewer PDF
Meijiki nihon to "Kokugo" gainen no kakuritsu: Bungakusha no gensetsu o megutte
MASUDA Chikako
viewer PDF
Kyūsei kōkō kara mita "Seishun" gainen no keisei
Yorioka Ryuji
viewer PDF
Shiki no "Kokinshu" hihan o megutte: Nihon bungaku ni miru biteki rinen
TERASAWA Yukitada
viewer PDF
Nihon kindai tanka ni okeru "Fūkei" to iu kī konseputo no saikentō: Maekawa Samio to yamato
Leith Morton
viewer PDF
Shibai kara engeki he: Engeki no gainen no jōsei ni gakugeki ga hatashita yakuwari to dentō engeki no saihyōka
HIGASHI Harumi
viewer PDF
Kotoba kara jissen he: Mori Ōgai bannen ni okeru "Kōshō" no gainen kitei
TADA Iori
viewer PDF
Atogaki
LIU Jianhui
viewer PDF
Puroguramu
viewer PDF
Sankasha meibo
viewer PDF
Shippitsusha ichiran
viewer PDF
Colophon (Japanese)
viewer PDF